Ascending ne demek?

"Ascending" kelimesi, "yükselen" veya "artan" olarak Türkçeye çevrilebilir.

Bu terim, bir değerin, seviyenin veya pozisyonun zamanla artışını veya yükselişini ifade eder.

Hem fiziksel bir yükselişi (örneğin, bir dağa tırmanmak) hem de sayısal veya sıralı bir artışı (örneğin, sayıların küçükten büyüğe sıralanması) tanımlayabilir. Mecazi olarak, bir durumun, kişinin veya grubun gelişimi, ilerlemesi veya iyileşmesi anlamında kullanılabilir.İşte "ascending" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The company's profits have been ascending steadily for the past three years."

Türkçe: "Şirketin karları son üç yıldır sürekli artıyor."


English: "We followed the ascending path up the mountain."

Türkçe: "Dağın yükselen patikasını takip ettik."


English: "In the spreadsheet, sort the data in ascending order of dates."

Türkçe: "Elektronik tabloda, verileri tarihlerin artan sırasına göre sıralayın."


English: "Her career is on an ascending trajectory, with each role more significant than the last."

Türkçe: "Kariyeri yükselen bir seyirde, her rol bir öncekinden daha önemli."


English: "The ascending notes in the musical piece create a sense of anticipation."

Türkçe: "Müzik parçasındaki yükselen notalar bir beklenti hissi yaratıyor."

Yorumlar