Ascension ne demek?

"Ascension" kelimesi, Türkçeye "yükseliş" olarak çevrilebilir.

Bu terim, bir konum, seviye veya durumdan daha yükseğe çıkma eylemini ifade eder.

Hem fiziksel bir yükselişi (örneğin, bir dağa tırmanış) hem de sosyal, kariyer, ruhsal veya benzeri bir alandaki ilerlemeyi tanımlayabilir. Mecazi anlamda, bir kişinin veya grupların gelişimi, ilerlemesi veya yüksek bir ruhsal veya sosyal statüye ulaşması anlamında kullanılabilir.İşte "ascension" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The ascension of the mountain took them the entire day."

Türkçe: "Dağın yükselişi onlara tüm günlerini aldı."


English: "He experienced a spiritual ascension after years of meditation."

Türkçe: "Yıllar süren meditasyonun ardından ruhsal bir yükseliş yaşadı."


English: "Her ascension to the CEO position was a result of hard work and dedication."

Türkçe: "CEO pozisyonuna yükselişi, sıkı çalışmanın ve adanmışlığın bir sonucuydu."


English: "The company's rapid ascension in the industry surprised many competitors."

Türkçe: "Şirketin sektördeki hızlı yükselişi birçok rakibi şaşırttı."


English: "The story of his ascension from a humble beginning to wealth is inspiring."

Türkçe: "Mütevazi bir başlangıçtan zenginliğe yükselişinin hikayesi ilham verici."

Yorumlar