Ascertained ne demek?

"Ascertain" kelimesinin geçmiş zaman ve sıfat formu olan "ascertained" Türkçeye "tespit edilmiş", "saptanmış" veya "belirlenmiş" olarak çevrilebilir.

Bu terim, bir bilginin ya da gerçeğin doğrulanmış veya kesinleştirilmiş olduğunu ifade eder. Bu kelime, bir durumun veya olgunun kesin olarak anlaşıldığını ve netleştirildiğini belirtir.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan belirli bir bilginin veya durumun doğrulanması ve netleştirilmesi sürecini ifade eder.İşte "ascertained" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The cause of the fire was ascertained by the investigators."

Türkçe: "Yangının nedeni araştırmacılar tarafından tespit edildi."


English: "It has been ascertained that the document is authentic."

Türkçe: "Belgenin gerçek olduğu belirlendi."


English: "The team ascertained the safety of the building before allowing anyone to enter."

Türkçe: "Ekip, kimseyi içeri almadan önce binanın güvenliğini saptadı."


English: "The financial audit ascertained the accuracy of the accounting records."

Türkçe: "Finansal denetim, muhasebe kayıtlarının doğruluğunu belirledi."


English: "Once we ascertained that all members were present, the meeting began."

Türkçe: "Tüm üyelerin hazır olduğu belirlendikten sonra toplantı başladı."

Yorumlar