Ascetic ne demek?

"Ascetic" kelimesi, Türkçeye "asket" olarak çevrilebilir.

Bu terim, maddi zevklerden ve dünyevi bağlardan kaçınarak sade ve özverili bir yaşam süren kişi anlamına gelir. Genellikle dini veya ruhsal amaçlar doğrultusunda sade bir yaşamı benimseyen ve kendini belli zevklerden yoksun bırakan kişileri ifade eder.

Mecazi anlamda, herhangi bir alanda aşırı özveri ve disiplin gösteren kişiler için de kullanılabilir.İşte "ascetic" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "He adopted an ascetic lifestyle after spending years in the corporate world."

Türkçe: "Kurumsal dünyada yıllar geçirdikten sonra asket bir yaşam tarzını benimsedi."


English: "The monk's ascetic life is focused on meditation and simplicity."

Türkçe: "Rahibin asket hayatı meditasyon ve sadelik üzerine odaklanmıştır."


English: "Her ascetic practices include fasting and abstaining from worldly pleasures."

Türkçe: "Onun asket uygulamaları, oruç tutmayı ve dünyevi zevklerden kaçınmayı içerir."


English: "Ascetic values often emphasize self-discipline and sacrifice."

Türkçe: "Asket değerler genellikle öz disiplin ve fedakarlığı vurgular."


English: "The philosopher was known for his ascetic approach to life, shunning material excess."

Türkçe: "Filozof, maddi fazlalıklardan kaçınarak hayata asket bir yaklaşım benimsemesiyle tanınıyordu."

Yorumlar