Ascetically ne demek?

"Ascetically" kelimesi, "asketik bir şekilde" veya "asketik olarak" olarak Türkçeye çevrilebilir.

Bu zarf, bir eylemin veya yaşam tarzının son derece sade ve özverili bir biçimde, dünyevi zevklerden ve maddi konforlardan uzak bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade eder. Çoğunlukla dini veya ruhsal nedenlerle yapılan bir yaşam biçimini tanımlar.

Mecazi anlamda, herhangi bir alanda aşırı özveri ve disiplin gerektiren durumlar için de kullanılabilir.İşte "ascetically" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The hermit lived ascetically in a small hut in the forest."

Türkçe: "Münzevi, ormandaki küçük bir kulübede asketik bir şekilde yaşadı."


English: "She chose to decorate her home ascetically, with minimal furnishings."

Türkçe: "Evini minimal mobilyalarla asketik bir şekilde dekore etmeyi tercih etti."


English: "Ascetically denying himself any luxuries, he devoted his life to helping others."

Türkçe: "Kendisine her türlü lüksü asketik olarak yadsıyarak, hayatını başkalarına yardım etmeye adadı."


English: "The monks ate ascetically, consuming only what was necessary for survival."

Türkçe: "Rahipler, sadece hayatta kalmak için gerekli olanı tüketerek asketik bir şekilde yemek yediler."


English: "Training ascetically, the athlete avoided all distractions to focus on his goal."

Türkçe: "Asketik bir şekilde antrenman yaparak, atlet tüm dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçındı ve amacına odaklandı."

Yorumlar