Asceticism ne demek?

"Asceticism" kelimesi, Türkçeye "asketizm" olarak çevrilebilir.

Asketizm, maddi zevklerden ve dünyevi bağlardan bilinçli olarak kaçınma pratiği ile karakterize edilen bir yaşam felsefesi veya dini yaklaşımdır. Bu terim genellikle, bireyin ruhsal veya manevi gelişimini teşvik etmek amacıyla kendini fiziksel zevklerden ve maddi bağlardan yoksun bırakmasını ifade eder.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan belirli bir disiplin veya yaşam biçimi pratiğini ifade eder.İşte "asceticism" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Asceticism is often associated with monks who live in monasteries."

Türkçe: "Asketizm, genellikle manastırlarda yaşayan rahiplerle ilişkilendirilir."


English: "The philosophy of asceticism argues that renouncing worldly pleasures can lead to greater spiritual awareness."

Türkçe: "Asketizm felsefesi, dünyevi zevklerden vazgeçmenin daha büyük ruhsal farkındalığa yol açabileceğini savunur."


English: "Many religions have traditions of asceticism to help followers focus on their spiritual growth."

Türkçe: "Birçok din, takipçilerinin manevi büyümelerine odaklanmalarına yardımcı olmak için asketizm geleneklerine sahiptir."


English: "She adopted an asceticism lifestyle after experiencing a profound personal transformation."

Türkçe: "Derin bir kişisel dönüşüm yaşadıktan sonra asketizm yaşam tarzını benimsedi."


English: "Asceticism can be a challenging path, requiring significant self-discipline and dedication."

Türkçe: "Asketizm, önemli ölçüde öz disiplin ve adanmışlık gerektiren zorlu bir yol olabilir."

Yorumlar