ASCII ne demek?

"ASCII" ifadesi, "American Standard Code for Information Interchange" kelimelerinin kısaltmasıdır ve Türkçeye "Amerikan Standart Bilgi Alışverişi Kodu" olarak çevrilebilir.

ASCII, bilgisayarlar ve diğer iletişim cihazları arasında metin bilgisinin alışverişini standardize etmek için kullanılan bir karakter kodlama şemasıdır. Bu kodlama, İngiliz alfabesi için harfleri, sayıları ve diğer sembolleri sayısal kodlara dönüştürür.

ASCII, özellikle bilgisayar bilimlerinde temel bir teknoloji olarak kabul edilir ve mecazi bir anlam taşımaz.İşte "ASCII" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "ASCII codes represent text in computers, communications equipment, and other devices that use text."

Türkçe: "ASCII kodları, metni bilgisayarlarda, iletişim ekipmanlarında ve metin kullanan diğer cihazlarda temsil eder."


English: "Each character in the ASCII table is assigned a unique number from 0 to 127."

Türkçe: "ASCII tablosundaki her karakter, 0'dan 127'ye kadar benzersiz bir numara ile atanmıştır."


English: "ASCII is widely used in programming and data processing."

Türkçe: "ASCII, programlama ve veri işlemede yaygın olarak kullanılmaktadır."


English: "The email protocols rely on ASCII codes to transmit messages across the internet."

Türkçe: "E-posta protokolleri, mesajları internet üzerinden iletmek için ASCII kodlarına dayanır."


English: "ASCII art uses characters from the ASCII table to create images."

Türkçe: "ASCII sanatı, resimler oluşturmak için ASCII tablosundan karakterler kullanır."

Yorumlar