Ascites ne demek?

"Ascites" kelimesi Türkçeye "asit" olarak çevrilebilir.

Bu terim, özellikle karın bölgesinde, seröz sıvının anormal birikimi ile karakterize edilen bir durumu ifade eder. Genellikle karaciğer hastalıkları, özellikle siroz nedeniyle ortaya çıkar, ancak kanser, kalp yetmezliği veya böbrek hastalıkları gibi diğer sağlık sorunlarından da kaynaklanabilir.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bir tıbbi durumu ifade eder.İşte "ascites" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The patient was diagnosed with ascites, which was a result of advanced liver disease."

Türkçe: "Hasta, ileri derecede karaciğer hastalığının bir sonucu olarak asit tanısı aldı."


English: "Treatment of ascites may involve medication or procedures to remove the excess fluid."

Türkçe: "Asit tedavisi, fazla sıvıyı gidermek için ilaç kullanımını veya prosedürleri içerebilir."


English: "Ascites can cause significant discomfort and swelling in the abdomen."

Türkçe: "Asit, karın bölgesinde önemli rahatsızlık ve şişliğe neden olabilir."


English: "Managing ascites is crucial to improving the quality of life for patients with cirrhosis."

Türkçe: "Asit yönetimi, sirozlu hastaların yaşam kalitesini artırmak için çok önemlidir."


English: "Ultrasound is often used to assess the severity of ascites in patients."

Türkçe: "Ultrason, hastalardaki asit şiddetini değerlendirmek için sıklıkla kullanılır."

Yorumlar