Ascocarp ne demek?

"Ascocarp" kelimesi, "askokarp" olarak Türkçeye çevrilebilir.

Bu terim, ascomycetes sınıfına ait mantarların üreme yapılarını ifade eder. Askokarp, bu mantarların sporlarını üreten ve içerisinde asci adı verilen yapıları barındıran meyve bedenidir.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bir biyolojik yapıyı ifade eder.İşte "ascocarp" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The ascocarp of the fungus contains the spores needed for reproduction."

Türkçe: "Mantarın askokarpı, üreme için gerekli sporları içerir."


English: "Scientists study the structure of ascocarps to understand fungal life cycles."

Türkçe: "Bilim insanları, mantar yaşam döngülerini anlamak için askokarpların yapısını inceler."


English: "The ascocarp develops after the fungal mycelium has fully matured."

Türkçe: "Askokarp, fungal miselyum tamamen olgunlaştıktan sonra gelişir."


English: "Certain types of ascocarps are edible and used in traditional cooking."

Türkçe: "Bazı askokarp türleri yenilebilir ve geleneksel yemek pişirmede kullanılır."


English: "The appearance of ascocarps can vary widely among different species of ascomycetes."

Türkçe: "Askokarpların görünümü, ascomycetes'in farklı türleri arasında büyük ölçüde değişebilir."

Yorumlar