Ascription ne demek?

"Ascription" kelimesi Türkçeye "atfetme" veya "atıf" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle bir olayın, durumun, özelliğin veya sorumluluğun bir kişiye, nesneye veya başka bir şeye resmi veya resmi olmayan şekilde atanması anlamında kullanılır. "Ascription" bir analiz, tartışma veya açıklama bağlamında, belirli sonuçların veya özelliklerin kaynağını veya nedenini belirlemek için kullanılabilir.

Mecazi bir anlamı genellikle taşımaz; doğrudan neden-sonuç ilişkileri veya özelliklerin bir kaynağa bağlanması işlemini ifade eder.İşte "ascription" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The ascription of blame in this case is not straightforward due to the complex circumstances."

Türkçe: "Bu durumda suçun atfedilmesi karmaşık koşullar nedeniyle açık değildir."


English: "Cultural ascription of certain roles can influence individuals' choices in life."

Türkçe: "Bazı rollerin kültürel olarak atfedilmesi, bireylerin hayatlarındaki seçimleri etkileyebilir."


English: "There is an ascription of magical properties to these ancient symbols by the local community."

Türkçe: "Yerel topluluk tarafından bu antik sembollere büyülü özellikler atfedilmektedir."


English: "Ascription of responsibility for the project is shared among the team members."

Türkçe: "Proje için sorumluluğun atfedilmesi ekip üyeleri arasında paylaşılmaktadır."


English: "In legal terms, ascription of liability can significantly affect the outcome of a case."

Türkçe: "Hukuki terimlerle, sorumluluğun atfedilmesi bir davanın sonucunu önemli ölçüde etkileyebilir."

Yorumlar