ASD ne demek?

"ASD" ifadesi genellikle "Autism Spectrum Disorder" (Otizm Spektrum Bozukluğu) için bir kısaltmadır.

Otizm Spektrum Bozukluğu, sosyal etkileşim, iletişim ve davranışlarla ilgili zorluklar içeren geniş bir yelpazedeki durumları tanımlar. ASD'nin bireyler üzerindeki etkisi kişiden kişiye değişebilir ve farklı derecelerde zorluklar içerebilir.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan tıbbi bir tanıyı ifade eder.İşte "ASD" (Otizm Spektrum Bozukluğu) ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Children with ASD may have challenges with social interactions and communication."

Türkçe: "ASD'li çocuklar, sosyal etkileşimler ve iletişim konusunda zorluklar yaşayabilir."


English: "Early intervention can significantly improve outcomes for individuals with ASD."

Türkçe: "Erken müdahale, ASD'li bireyler için sonuçları önemli ölçüde iyileştirebilir."


English: "ASD is a complex developmental disorder that affects how a person perceives and interacts with others."

Türkçe: "ASD, bir kişinin diğerleriyle nasıl algıladığını ve etkileşimde bulunduğunu etkileyen karmaşık bir gelişimsel bozukluktur."


English: "There is no single cause for ASD; it is believed to involve multiple genetic and environmental factors."

Türkçe: "ASD'nin tek bir nedeni yoktur; birden fazla genetik ve çevresel faktörün içerdiğine inanılmaktadır."


English: "Therapies for ASD may include behavioral interventions, speech therapy, and occupational therapy."

Türkçe: "ASD terapileri, davranış müdahaleleri, konuşma terapisi ve iş terapisini içerebilir."

Yorumlar