ASEAN ne demek?

"ASEAN" kısaltması "Association of Southeast Asian Nations" (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) ifadesinin kısaltmasıdır.

Bu terim, Güneydoğu Asya'daki ülkeler arasındaki ekonomik, politik, güvenlik ve sosyo-kültürel işbirliğini artırmak amacıyla kurulan bir bölgesel örgütü ifade eder. ASEAN, bu ülkeler arasında barış ve istikrarın teşvik edilmesini hedefler.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bu örgütün adını ve işlevini ifade eder.İşte "ASEAN" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "ASEAN plays a critical role in regional stability in Southeast Asia."

Türkçe: "ASEAN, Güneydoğu Asya'da bölgesel istikrarın sağlanmasında kritik bir rol oynar."


English: "The ASEAN summit brought together leaders from all member countries to discuss economic cooperation."

Türkçe: "ASEAN zirvesi, ekonomik işbirliğini tartışmak üzere tüm üye ülkelerden liderleri bir araya getirdi."


English: "ASEAN aims to facilitate economic integration among its members."

Türkçe: "ASEAN, üyeleri arasında ekonomik entegrasyonu kolaylaştırmayı amaçlar."


English: "The ASEAN charter sets out the principles and rules for cooperation among member states."

Türkçe: "ASEAN şartı, üye devletler arasındaki işbirliği için ilkeleri ve kuralları belirler."


English: "ASEAN has been instrumental in promoting peace and collaboration in the region."

Türkçe: "ASEAN, bölgede barış ve işbirliğinin teşvik edilmesinde etkili olmuştur."

Yorumlar