Asemic ne demek?

"Asemic" kelimesi, Türkçeye "anlamsız" veya "anlamsızca" olarak çevrilebilir.

Genellikle, herhangi bir belirli dil veya sembol seti ile doğrudan ilişkili olmayan, yani okunabilir bir içerik veya anlam taşımayan yazı veya metinleri tanımlamak için kullanılır. Asemic yazı, genellikle sanatsal bir ifade biçimi olarak görülür ve okuyucuya açık bir anlam yerine görsel bir etki veya kişisel yorumlama alanı sunar.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan açık bir anlam içermeyen yazıları ifade eder.İşte "asemic" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The artist's latest exhibition features asemic writing that invites viewers to interpret the text in their own way."

Türkçe: "Sanatçının son sergisi, izleyicileri metni kendi yollarında yorumlamaya davet eden anlamsız yazılar içeriyor."


English: "Asemic poetry combines abstract art with the form of writing but without any semantic content."

Türkçe: "Anlamsız şiir, soyut sanatı yazı formuyla birleştirir ancak herhangi bir anlamsal içerik olmadan."


English: "The appeal of asemic work lies in its mystery and the personal interaction it fosters with the audience."

Türkçe: "Anlamsız eserin çekiciliği, gizemi ve izleyicilerle sağladığı kişisel etkileşimde yatar."


English: "She enjoys creating asemic scripts that are visually stimulating but do not convey a direct message."

Türkçe: "Görsel olarak uyarıcı ancak doğrudan bir mesaj iletmeyen anlamsız metinler yaratmaktan hoşlanıyor."


English: "Asemic writing challenges traditional notions of what writing must be, by removing the requirement for legible words."

Türkçe: "Anlamsız yazı, okunabilir kelimeler gereksinimini ortadan kaldırarak yazının ne olması gerektiğine dair geleneksel kavramları sorgular."

Yorumlar