Asexual ne demek?

"Asexual" kelimesi, Türkçeye "aseksüel" olarak çevrilebilir. Bu terim iki farklı bağlamda kullanılabilir:

Biyolojik anlamda: Canlıların cinsel üreme dışında, başka yöntemlerle (bölünme, tomurcuklanma, vb.) üreme özelliklerini ifade eder. Cinsel birleşme gerektirmeyen, eşeysiz üreme anlamında kullanılır.

Cinsel yönelim olarak: Cinsel çekim hissetmeyen veya çok düşük düzeyde cinsel ilgi gösteren kişileri tanımlamak için kullanılır. Bu kullanım, kişilerin cinsel kimliklerini ifade eder.İşte "asexual" ile ilgili her iki bağlamda örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Biyolojik bağlamda:

English: "Some plants reproduce asexually through budding."

Türkçe: "Bazı bitkiler tomurcuklanma yoluyla aseksüel olarak ürerler."


English: "Asexual reproduction is common among single-celled organisms."

Türkçe: "Tek hücreli organizmalar arasında aseksüel üreme yaygındır."


Cinsel yönelim olarak:

English: "He identifies as asexual and does not experience sexual attraction."

Türkçe: "Aseksüel olarak tanımlanır ve cinsel çekim hissetmez."


English: "Asexual people may still have romantic relationships without sexual attraction."

Türkçe: "Aseksüel insanlar, cinsel çekim olmaksızın romantik ilişkiler yaşayabilirler."


English: "There is increasing visibility and awareness of asexual identities in society."

Türkçe: "Toplumda aseksüel kimliklerin görünürlüğü ve farkındalığı artmaktadır."

Yorumlar