Ashamed ne demek?

"Ashamed" kelimesi Türkçeye "utanmış" veya "mahcup" olarak çevrilebilir.

Bu sıfat, bir kişinin yaptığı bir eylem veya davranış nedeniyle utanç duymasını, kendini rahatsız veya kötü hissetmesini ifade eder. Genellikle kişisel davranışlar veya sosyal normlarla çatışma sonucunda yaşanan duygusal bir durumu tanımlar.

Mecazi anlam taşımaz; doğrudan bir duygusal durumu ifade eder.İşte "ashamed" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "He felt ashamed after lying to his friends."

Türkçe: "Arkadaşlarına yalan söyledikten sonra kendini mahcup hissetti."


English: "She was ashamed of her behavior at the party."

Türkçe: "Partideki davranışından dolayı utanmıştı."


English: "I am not ashamed to admit that I made a mistake."

Türkçe: "Bir hata yaptığımı kabul etmekten utanmıyorum."


English: "They were ashamed to ask for help and struggled alone."

Türkçe: "Yardım istemekten utanıyorlardı ve tek başlarına mücadele ediyorlardı."


English: "The company was ashamed of the environmental damage it caused."

Türkçe: "Şirket, neden olduğu çevresel zarardan dolayı utandı."

Yorumlar