Ashen-faced ne demek?

"Ashen-faced" kelimesi Türkçeye "kül rengi yüzlü" veya "solgun yüzlü" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle bir kişinin yüzünün şiddetli korku, endişe, şok veya hastalık nedeniyle soluk veya renksiz görünmesini ifade eder. Genellikle, birinin duygusal ya da fiziksel bir tepki olarak yaşadığı aşırı durumları anlatmak için kullanılır.

Mecazi bir anlam taşıyabilir, özellikle bir durumun bir kişi üzerindeki derin etkisini betimlemek için kullanıldığında.İşte "ashen-faced" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "He was ashen-faced after hearing the tragic news."

Türkçe: "Trajik haberi duyduktan sonra yüzü solgun düşmüştü."


English: "The ashen-faced sailor had survived the storm but lost his ship."

Türkçe: "Solgun yüzlü denizci fırtınadan kurtulmuştu ama gemisini kaybetmişti."


English: "She entered the room, ashen-faced, unable to speak a word."

Türkçe: "Odağa solgun yüzle girdi, tek kelime edemeden."


English: "Watching the horror movie left us all ashen-faced."

Türkçe: "Korku filmi izlemek hepimizi solgun yüzlü bıraktı."


English: "The doctor approached with an ashen-faced expression, bringing bad news."

Türkçe: "Doktor, kötü haber getiren solgun bir ifadeyle yaklaştı."

Yorumlar