Ashes phrase ne demek?

"Ashes" kelimesi İngilizcede "kül" anlamına gelir ve genellikle yanmış maddelerin arta kalan, yanabilir özellik taşımayan ince toz haline gelmiş formunu ifade eder.

"Ashes" kelimesi çoğul olarak kullanıldığında, genellikle birçok farklı kontekste karşımıza çıkabilir. Bu ifade bazen mecazi anlamda da kullanılır, örneğin "rising from the ashes" ifadesiyle yeniden doğuş, büyük zorluklardan veya yok oluştan sonra yeniden canlanma ve başarıya ulaşma gibi durumlar kastedilebilir.İşte "ashes" ile ilgili cümleler ve Türkçe çevirileri:


English: "We scattered my grandfather's ashes over the ocean."

Türkçe: "Dedemin küllerini okyanusa serptik."


English: "The ashes from the wildfire covered the nearby towns."

Türkçe: "Orman yangınının külleri yakındaki kasabaları kapladı."


English: "After the fire, only ashes remained where the house once stood."

Türkçe: "Yangından sonra, evin bir zamanlar durduğu yerde sadece küller kaldı."


English: "The phoenix is said to rise from the ashes, symbolizing rebirth."

Türkçe: "Anka kuşunun küllerinden doğduğu söylenir, bu yeniden doğuşu simgeler."


English: "He kept the ashes of his beloved dog in a small urn on the mantle."

Türkçe: "Sevdiği köpeğinin küllerini şöminenin üstündeki küçük bir urnada sakladı."

Yorumlar