Ashkenazic ne demek?

"Ashkenazic" kelimesi, "Aşkenazi" kelimesinin sıfat formudur ve genellikle Orta ve Doğu Avrupa kökenli Yahudilerle veya bu topluluğa özgü şeylerle ilgili kullanılır. Bu terim, bu kökenden gelen veya bu kökenle ilişkili kişileri, kültürü, dil veya özellikleri tanımlar.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan Aşkenazi Yahudilerinin etnik ve kültürel özelliklerini ifade eder.İşte "Ashkenazic" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Ashkenazic traditions differ in some respects from those of Sephardic Jews."

Türkçe: "Aşkenazi gelenekleri, bazı yönlerden Sefarad Yahudilerinin geleneklerinden farklılık gösterir."


English: "The Ashkenazic language of Yiddish has experienced a revival in some communities."

Türkçe: "Yidiş dili olan Aşkenazi dili, bazı topluluklarda yeniden canlanma yaşamıştır."


English: "He wrote his thesis on the influence of Ashkenazic musical traditions on modern music."

Türkçe: "Tezini, modern müzik üzerinde Aşkenazi müzik geleneklerinin etkisi üzerine yazdı."


English: "Ashkenazic recipes are well known for their unique flavors and hearty ingredients."

Türkçe: "Aşkenazi tarifleri, benzersiz lezzetleri ve sağlam malzemeleri ile tanınır."


English: "There is a significant Ashkenazic population in New York City, contributing to its diverse cultural tapestry."

Türkçe: "New York Şehrinde önemli bir Aşkenazi nüfusu bulunmakta olup, şehrin çeşitli kültürel dokusuna katkıda bulunmaktadır."

Yorumlar