Ashlar ne demek?

"Ashlar" kelimesi Türkçeye "yontulmuş taş" veya "düzgün taş" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle inşaatlarda kullanılan, yüzeyleri düzgün şekilde yontulmuş ve işlenmiş büyük taş bloklarını ifade eder. Ashlar, özellikle yapıların dış cephelerinde veya dekoratif eleman olarak kullanılır ve yüksek kaliteli bir yapı malzemesi olarak kabul edilir.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan yapı malzemesini ifade eder.İşte "ashlar" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The old cathedral was built with finely cut ashlar that has withstood centuries of weathering."

Türkçe: "Eski katedral, yüzyıllar boyu hava koşullarına dayanmış ince yontulmuş taşlarla inşa edilmiştir."


English: "Ashlar masonry is often used in monumental buildings because of its aesthetic appeal and durability."

Türkçe: "Yontulmuş taş duvar işçiliği, estetik çekiciliği ve dayanıklılığı nedeniyle sıklıkla anıtsal binalarda kullanılır."


English: "The architect specified ashlar for the facade to give the building a classic and elegant look."

Türkçe: "Mimar, binaya klasik ve şık bir görünüm kazandırmak için cephe için yontulmuş taş belirtti."


English: "Restoration of the historic fort involved replacing damaged ashlar to preserve its original structure."

Türkçe: "Tarihi kalesinin restorasyonu, orijinal yapısını korumak için hasar görmüş yontulmuş taşların değiştirilmesini içeriyordu."


English: "Using ashlar blocks, the builders created a robust and uniform wall surface."

Türkçe: "Yontulmuş taş bloklar kullanarak, inşaatçılar sağlam ve düzgün bir duvar yüzeyi oluşturdular."

Yorumlar