Asia-Pacific ne demek?

"Asia-Pacific" ifadesi Türkçeye "Asya-Pasifik" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle Asya'nın doğusu ile Büyük Okyanus'a kadar olan bölgeleri kapsayan coğrafi ve ekonomik bir bölgeyi tanımlamak için kullanılır. Asya-Pasifik, birçok ülkeyi kapsar ve dünyanın en dinamik ekonomik bölgelerinden biri olarak kabul edilir. Bu ifade, bu coğrafi bölgedeki ülkeler arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkileri ve etkileşimleri belirtir.

Mecazi bir anlam taşımaz, genellikle ekonomik ve siyasi bağlamlarda kullanılır.İşte "Asia-Pacific" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The Asia-Pacific region has become a major hub for international trade."

Türkçe: "Asya-Pasifik bölgesi, uluslararası ticaret için önemli bir merkez haline geldi."


English: "Many multinational corporations have their headquarters in the Asia-Pacific area due to its strategic importance."

Türkçe: "Birçok çok uluslu şirket, stratejik önemi nedeniyle merkezlerini Asya-Pasifik bölgesinde bulunduruyor."


English: "The Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) forum includes countries from both Asia and the Pacific rim."

Türkçe: "Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) forumu, hem Asya'dan hem de Pasifik kenarından ülkeleri içerir."


English: "Environmental challenges are a major concern for nations within the Asia-Pacific region."

Türkçe: "Çevresel zorluklar, Asya-Pasifik bölgesindeki uluslar için büyük bir endişe kaynağıdır."


English: "The Asia-Pacific region is home to many of the world's fastest-growing economies."

Türkçe: "Asya-Pasifik bölgesi, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerine ev sahipliği yapmaktadır."

Yorumlar