Asian ne demek?

"Asian" kelimesi Türkçeye "Asyalı" olarak çevrilebilir.

Bu sıfat, Asya kıtasından gelen veya Asya kökenli olan kişileri veya şeyleri tanımlamak için kullanılır. Genellikle etnik köken, kültür veya coğrafi bağlamda kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan Asya'ya ait veya Asya ile ilgili olan bir kimliği veya niteliği ifade eder.İşte "Asian" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Asian cuisine is known for its diverse flavors and ingredients."

Türkçe: "Asya mutfağı, çeşitli lezzetleri ve malzemeleri ile tanınır."


English: "The conference discussed economic developments in various Asian countries."

Türkçe: "Konferansta çeşitli Asyalı ülkelerdeki ekonomik gelişmeler tartışıldı."


English: "She specializes in Asian art, particularly from China and Japan."

Türkçe: "Özellikle Çin ve Japonya'dan Asya sanatı üzerine uzmanlaşmıştır."


English: "Many Asian communities celebrate the Lunar New Year with vibrant festivities."

Türkçe: "Birçok Asyalı topluluk, Ay Yeni Yılı'nı canlı kutlamalarla kutlar."


English: "The film festival featured several outstanding movies by Asian directors."

Türkçe: "Film festivalinde, Asyalı yönetmenler tarafından çekilmiş birkaç olağanüstü film yer aldı."

Yorumlar