Asian Pacific American ne demek?

"Asian Pacific American" ifadesi, Türkçeye "Asya Pasifik Amerikalı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle Asya veya Pasifik adaları kökenli olup Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan kişileri tanımlamak için kullanılır. Bu grup, çok çeşitli etnik kökenleri, dilleri ve kültürel gelenekleri temsil eder ve Amerikan toplumunun bir parçası olarak çeşitli sosyal, ekonomik ve kültürel katkılarda bulunurlar.

Mecazi bir anlamı yoktur; etnik ve kültürel kimlikleri ifade eder.İşte "Asian Pacific American" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Asian Pacific American Heritage Month is celebrated in May to recognize the contributions of Asian Pacific Americans."

Türkçe: "Asya Pasifik Amerikalıların katkılarını tanımak için Mayıs ayında Asya Pasifik Amerikan Mirası Ayı kutlanır."


English: "The Asian Pacific American community has a significant impact on the cultural diversity of the United States."

Türkçe: "Asya Pasifik Amerikan topluluğu, Amerika Birleşik Devletleri'nin kültürel çeşitliliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir."


English: "There are many prominent Asian Pacific American leaders in politics, business, and the arts."

Türkçe: "Siyaset, iş dünyası ve sanat alanlarında birçok önde gelen Asya Pasifik Amerikan lideri vardır."


English: "Asian Pacific American students often face unique challenges and opportunities in the educational system."

Türkçe: "Asya Pasifik Amerikan öğrencileri genellikle eğitim sisteminde benzersiz zorluklar ve fırsatlarla karşılaşırlar."


English: "The film festival included several films directed by Asian Pacific Americans that explore their cultural heritage."

Türkçe: "Film festivali, kültürel miraslarını araştıran Asya Pasifik Amerikalılar tarafından yönetilen birkaç filmi içeriyordu."

Yorumlar