Asian Pacific Islander ne demek?

"Asian Pacific Islander" ifadesi Türkçeye "Asya Pasifik Adalısı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, Asya veya Büyük Okyanus'un Pasifik bölgesindeki adalar kökenli kişileri tanımlamak için kullanılır. Bu, genellikle Asya'nın doğusundaki ve Pasifik Adaları'ndaki çeşitli etnik grupları içeren geniş bir demografik grubu kapsar.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bu etnik kökenlerin veya bölgelerin insanlarını tanımlayan bir ifadedir.İşte "Asian Pacific Islander" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Asian Pacific Islanders make up a significant portion of the population in several American states."

Türkçe: "Asya Pasifik Adalıları, birkaç Amerikan eyaletinde nüfusun önemli bir bölümünü oluşturur."


English: "The cultural festival featured performances by artists of Asian Pacific Islander descent."

Türkçe: "Kültürel festival, Asya Pasifik Adalısı kökenli sanatçıların performanslarına yer verdi."


English: "Asian Pacific Islander Heritage Month celebrates the history and contributions of this diverse community."

Türkçe: "Asya Pasifik Adalısı Miras Ayı, bu çeşitli topluluğun tarihini ve katkılarını kutlar."


English: "Scholarships are available for students who identify as Asian Pacific Islander."

Türkçe: "Asya Pasifik Adalısı olarak tanımlanan öğrenciler için burslar mevcuttur."


English: "He is researching the migration patterns of Asian Pacific Islanders in the 20th century."

Türkçe: "20. yüzyılda Asya Pasifik Adalılarının göç modellerini araştırıyor."

Yorumlar