Aside from phrase ne demek?

"Aside from" ifadesi Türkçeye "dışında", "-den başka", "hariç" olarak çevrilebilir.

Bu ifade, bir konu veya durumdan bahsederken, belli bir şeyi veya öğeyi hariç tutmayı ifade etmek için kullanılır. Genellikle bir ana konu veya durum dışındaki özel durumları, koşulları veya öğeleri belirtmek için kullanılır.

Mecazi bir anlam içermez; konuşmada veya yazıda belirli unsurları veya durumları dışlama amacı taşır.İşte "aside from" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Aside from the rain, the event went smoothly."

Türkçe: "Yağmur dışında, etkinlik sorunsuz bir şekilde gerçekleşti."


English: "He enjoys all genres of movies, aside from horror."

Türkçe: "Korku filmleri dışında, tüm film türlerinden hoşlanır."


English: "Aside from a few grammatical errors, your essay is excellent."

Türkçe: "Birkaç dilbilgisi hatası dışında, kompozisyonun mükemmel."


English: "Aside from one noisy neighbor, it's a quiet community."

Türkçe: "Gürültülü bir komşu dışında, sakin bir topluluktur."


English: "Aside from the initial costs, maintaining the equipment is fairly inexpensive."

Türkçe: "Başlangıç maliyetleri dışında, ekipmanın bakımı oldukça ucuzdur."

Yorumlar