Ask a lot ne demek?

"Ifade "ask a lot" Türkçeye "çok şey istemek" veya "fazla şey talep etmek" olarak çevrilebilir.

Bu ifade, genellikle bir kişinin veya durumun olağanüstü, aşırı veya zorlayıcı taleplerde bulunduğunu ifade etmek için kullanılır.

Mecazi bir anlam taşıyabilir; bir kişiden veya durumdan beklenenin çok üzerinde çaba veya fedakarlık gerektirmesi anlamında kullanılır.İşte "ask a lot" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "This job asks a lot from its employees in terms of time and energy."

Türkçe: "Bu iş, çalışanlarından zaman ve enerji açısından çok şey talep eder."


English: "Asking her to move to another city for the project is asking a lot."

Türkçe: "Onun projenin başka bir şehre taşınmasını istemek, fazlasını istemektir."


English: "I know I'm asking a lot, but could you please finish this by tomorrow?"

Türkçe: "Çok şey istediğimi biliyorum ama bunu yarına kadar bitirebilir misin lütfen?"


English: "It asks a lot of patience to deal with such a complex issue."

Türkçe: "Böylesine karmaşık bir sorunla başa çıkmak çok sabır gerektirir."


English: "They ask a lot from their students, but they also provide excellent education."

Türkçe: "Öğrencilerinden çok şey bekliyorlar, ancak aynı zamanda mükemmel eğitim de sağlıyorlar."

Yorumlar