Ask permission ne demek?

"Ask permission" ifadesi Türkçeye "izin istemek" olarak çevrilebilir.

Bu ifade, belirli bir eylemi yapmadan önce uygun bir kişiden resmi olarak izin talep etme sürecini ifade eder. Genel olarak, kurallara uygun davranma veya nezaket gösterme amacı taşır.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan birinin onayını alma eylemini ifade eder.İşte "ask permission" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "He had to ask permission from his parents before going on the trip."

Türkçe: "Geziye gitmeden önce ebeveynlerinden izin almak zorundaydı."


English: "You should always ask permission before using someone else's belongings."

Türkçe: "Başkasının eşyalarını kullanmadan önce her zaman izin almalısınız."


English: "The students are required to ask permission if they want to leave the classroom."

Türkçe: "Öğrenciler sınıfı terk etmek istediklerinde izin istemek zorundadırlar."


English: "Did you ask permission to post that photo on the website?"

Türkçe: "O fotoğrafı web sitesine koymak için izin aldın mı?"


English: "Asking permission shows respect for others' authority and decisions."

Türkçe: "İzin istemek, başkalarının otoritesine ve kararlarına saygı gösterir."

Yorumlar