Ask questions of someone/something idiom ne demek?

"Ask questions of someone/something" ifadesi Türkçeye "birinden/bir şeyden sorular sormak" olarak çevrilebilir.

Bu ifade, genellikle bilgi almak amacıyla bir kişiye veya bir durum hakkında soru sormayı ifade eder.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bir kişiye veya konuya yönelik soruların sorulduğu bir durumu ifade eder.İşte "ask questions of someone/something" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The reporter asked tough questions of the politician during the interview."

Türkçe: "Muhabir, röportaj sırasında politikacıya zor sorular sordu."


English: "It's important to ask questions of the data before drawing conclusions."

Türkçe: "Sonuçlar çıkarmadan önce verilerden sorular sormak önemlidir."


English: "Students should feel free to ask questions of their teachers if they don't understand the material."

Türkçe: "Öğrenciler, materyali anlamadıkları zaman öğretmenlerinden sorular sormakta özgür olmalıdır."


English: "He asked several questions of the witness during the trial."

Türkçe: "Duruşma sırasında tanığa birkaç soru sordu."


English: "After the presentation, the audience was encouraged to ask questions of the speaker."

Türkçe: "Sunumdan sonra, dinleyiciler konuşmacıya soru sormaya teşvik edildi."

Yorumlar