Askance ne demek?

"Askance" kelimesi Türkçeye "şüpheyle", "kuşkuyla" ya da "yan gözle" olarak çevrilebilir.

Bu sıfat veya zarf, genellikle bir kişi veya duruma karşı kuşku veya şüphe ile bakıldığını ifade etmek için kullanılır. Ayrıca, birinin ya da bir şeyin doğruluğuna veya samimiyetine kuşkuyla yaklaşma anlamına da gelir. Genellikle olumsuz bir bağlamda kullanılır ve eleştirel veya güvensiz bir tutumu belirtir.İşte "askance" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "He looked askance at the new proposal, not sure if it was practical."

Türkçe: "Yeni teklife şüpheyle baktı, pratik olup olmadığından emin olamadı."


English: "People often look askance at innovations that disrupt traditional ways."

Türkçe: "İnsanlar genellikle geleneksel yolları bozan yeniliklere kuşkuyla bakar."


English: "Her sudden change in attitude was viewed askance by her colleagues."

Türkçe: "Ani tutum değişikliği meslektaşları tarafından şüpheyle karşılandı."


English: "He always speaks askance of his competitors, never missing a chance to criticize."

Türkçe: "Rakiplerinden her zaman kuşkuyla bahseder, eleştiri şansını asla kaçırmaz."


English: "She glanced askance at the stranger who approached her in the park."

Türkçe: "Parkta kendisine yaklaşan yabancıya yan gözle baktı."

Yorumlar