Asking for trouble idiom ne demek?

"Asking for trouble" ifadesi Türkçeye "başını belaya sokmak" veya "belaya davetiye çıkarmak" olarak çevrilebilir.

Bu deyim, bir kişinin kendi hareketleri veya kararlarıyla bilerek ya da bilmeyerek olası sorunları veya zorlukları kendine çektiğini ifade etmek için kullanılır. Genellikle, kişinin uygunsuz, düşüncesiz veya riskli davranışlarının olumsuz sonuçlara yol açabileceğini belirtir.İşte "asking for trouble" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Riding a motorcycle without a helmet is just asking for trouble."

Türkçe: "Kasksız motosiklet sürmek adeta başını belaya sokmaktır."


English: "If you keep skipping school, you're really asking for trouble."

Türkçe: "Eğer okulu asmaya devam edersen, gerçekten belaya davetiye çıkarıyorsun."


English: "Ignoring the warnings and going hiking during a storm is asking for trouble."

Türkçe: "Uyarıları görmezden gelip fırtına sırasında yürüyüşe çıkmak belaya davetiye çıkarmaktır."


English: "Talking back to the boss like that, you're asking for trouble."

Türkçe: "Patrona böyle karşılık vermek, başını belaya sokmaktır."


English: "They left their bikes unlocked in the city overnight, which is really asking for trouble."

Türkçe: "Bisikletlerini şehirde gece boyunca kilitsiz bıraktılar, bu gerçekten belaya davetiye çıkarmaktır."

Yorumlar