Antibiotic ne demek?

"Antibiotic" kelimesi, "anti" (karşı) ve "biotic" (yaşam ile ilgili, Yunanca 'bios' yani 'yaşam' kelimesinden türetilmiştir) kelimelerinden oluşur. Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "yaşama karşı" anlamına gelir. 

Ancak bu terim, mikroorganizmaların (özellikle bakterilerin) büyümesini durdurmak veya öldürmek için kullanılan ilaçları ifade eder. Antibiyotikler, enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan belirli tıbbi ürünleri ve tedavi yöntemlerini belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Antibiyotik" olacaktır.İşte "antibiotic" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


The doctor prescribed antibiotics to treat her bacterial infection.

Doktor, onun bakteriyel enfeksiyonunu tedavi etmek için antibiyotik reçete etti.


Overuse of antibiotics can lead to antibiotic resistance.

Antibiyotiklerin aşırı kullanımı, antibiyotik direncine yol açabilir.


It's important to complete the full course of antibiotics to ensure the infection is fully eradicated.

Enfeksiyonun tamamen yok edilmesini sağlamak için antibiyotiklerin tam kursunu tamamlamak önemlidir.


Some antibiotics are effective against a wide range of bacteria, while others are more targeted.

Bazı antibiyotikler geniş bir bakteri yelpazesine karşı etkilidir, diğerleri ise daha hedeflenmiştir.


Antibiotics are not effective against viral infections like the common cold.

Antibiyotikler, soğuk algınlığı gibi viral enfeksiyonlara karşı etkili değildir.

Yorumlar