Antibody ne demek?

"Antibody" kelimesi, "anti" (karşı) ve "body" (beden) kelimelerinden türetilmiştir.

Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "karşı beden" anlamına gelir, fakat bu terim bağışıklık sistemimizin ürettiği, vücuda zarar verebilecek yabancı maddelere (antijenlere) karşı mücadele eden proteinler olan antikorları ifade eder. Antikorlar, hastalık etkenlerine karşı koruma sağlayarak vücut savunmasının önemli bir parçasıdır. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan bağışıklık sistemi ve onun işlevleriyle ilişkilendirilir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Antikor" olacaktır.İşte "antibody" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Antibodies are produced by the immune system to fight infections.

Antikorlar, enfeksiyonlarla savaşmak için bağışıklık sistemi tarafından üretilir.


After vaccination, the body produces antibodies that provide immunity against certain diseases.

Aşılama sonrası vücut, belirli hastalıklara karşı bağışıklık sağlayan antikorlar üretir.


Scientists use antibodies in various diagnostic tests to detect the presence of viruses and bacteria.

Bilim insanları, virüs ve bakterilerin varlığını saptamak için çeşitli tanı testlerinde antikorları kullanır.


Her doctor checked the antibody levels in her blood to assess her immune response.

Doktoru, bağışıklık yanıtını değerlendirmek için kanındaki antikor seviyelerini kontrol etti.


Certain autoimmune diseases occur when the body mistakenly produces antibodies against its own tissues.

Belirli otoimmün hastalıklar, vücut yanlışlıkla kendi dokularına karşı antikorlar ürettiğinde meydana gelir.

Yorumlar