Antic ne demek?

"Antic" kelimesi, eski Fransızca "antique" kelimesinden gelir ve orijinal anlamı "eski" veya "garip" dir. Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "tuhaf" veya "gülünç" anlamına gelir.

Bu terim genellikle tuhaf, saçma veya abartılı davranış veya hareketleri ifade eder, özellikle de eğlendirme amacıyla yapılanları. "Antic" genellikle bir kişinin ya da bir durumun komik veya alışılmadık oluşunu vurgulamak için kullanılır. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan bir davranış tarzını veya hareketi belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Maskaralık" veya "Gülünç Davranış" olabilir.İşte "antic" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


He is always full of antics, making everyone laugh with his unexpected jokes.

Her zaman maskaralıklarla dolu, beklenmedik şakalarıyla herkesi güldürür.


The children's antics at the party were amusing and kept all the guests entertained.

Partideki çocukların gülünç davranışları eğlenceliydi ve tüm konukları eğlendirdi.


Her antic during the meeting was inappropriate, causing some discomfort among the colleagues.

Toplantıdaki gülünç davranışı uygunsuzdu ve meslektaşlar arasında biraz rahatsızlık yarattı.


The movie is filled with slapstick comedy and wild antics that appeal to a younger audience.

Film, genç izleyicilere hitap eden slapstick komedi ve çılgın maskaralıklarla dolu.


Watching the playful antics of puppies at the park always brings a smile to my face.

Parktaki yavru köpeklerin oyun dolu maskaralıklarını izlemek her zaman yüzümü güldürür.

Yorumlar