Anticarcinogen ne demek?

"Anticarcinogen" kelimesi, "anti" (karşı) ve "carcinogen" (kanserojen) kelimelerinden türetilmiştir. Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "kanserojene karşı" anlamına gelir.

Bu terim, kanser oluşumunu önleyebilen veya kanserojen etkileri azaltabilen maddeleri ifade eder. Antikarsinojenler, genellikle kansere karşı koruyucu özellikleri olan doğal veya sentetik maddeler olarak tanımlanır. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan kanserle mücadelede kullanılan maddeleri belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Antikarsinojen" olacaktır.İşte "anticarcinogen" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Researchers are studying various natural substances to identify their anticarcinogenic properties.

Araştırmacılar, çeşitli doğal maddelerin antikarsinojenik özelliklerini belirlemek için çalışmalar yapıyorlar.


Antioxidants are considered potent anticarcinogens because they help neutralize harmful free radicals.

Antioksidanlar, zararlı serbest radikalleri nötralize etmeye yardımcı oldukları için güçlü antikarsinojenler olarak kabul edilir.


A diet rich in fruits and vegetables is good for health and may contain important anticarcinogens.

Meyve ve sebzelerle zengin bir diyet sağlık için iyidir ve önemli antikarsinojenler içerebilir.


The study suggests that the anticarcinogenic effects of some spices can reduce the risk of certain cancers.

Çalışma, bazı baharatların antikarsinojenik etkilerinin belirli kanser türlerinin riskini azaltabileceğini öne sürmektedir.


It's important to continue research on anticarcinogens to develop more effective cancer prevention strategies.

Daha etkili kanser önleme stratejileri geliştirmek için antikarsinojenler üzerine araştırmaların sürdürülmesi önemlidir.

Yorumlar