Anticarcinogenic ne demek?

"Anticarcinogenic" kelimesi, "anti" (karşı) ve "carcinogenic" (kanserojenik) kelimelerinden türetilmiştir. Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "kanserojeniğe karşı" anlamına gelir.

Bu sıfat, kanser oluşumunu engelleyen veya kanserojen etkileri azaltan maddeleri veya özellikleri tanımlamak için kullanılır. Genellikle, kanser riskini azaltmada potansiyel etkisi olan maddeler veya faaliyetler için kullanılır. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan sağlık ve tıp alanında kullanılan bir kavramı belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Antikarsinojenik" olacaktır.İşte "anticarcinogenic" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Green tea is known for its anticarcinogenic properties.

Yeşil çay, antikarsinojenik özellikleriyle bilinir.


The anticarcinogenic effects of some dietary supplements are currently being studied.

Bazı diyet takviyelerinin antikarsinojenik etkileri şu anda incelenmektedir.


Researchers are focused on identifying anticarcinogenic compounds in natural foods.

Araştırmacılar, doğal gıdalarda antikarsinojenik bileşenleri tanımlamaya odaklanmışlardır.


The development of new drugs with anticarcinogenic potential is a priority in cancer research.

Kanser araştırmalarında antikarsinojenik potansiyele sahip yeni ilaçların geliştirilmesi önceliklidir.


Certain fruits and vegetables have been shown to have strong anticarcinogenic qualities.

Bazı meyve ve sebzelerin güçlü antikarsinojenik niteliklere sahip olduğu gösterilmiştir.

Yorumlar