Anticholinergic ne demek?

"Anticholinergic" kelimesi, "anti" (karşı) ve "cholinergic" (kolinergik, sinir sistemi üzerinde etkili olan ve asetilkolin adı verilen bir nörotransmitter aracılığıyla çalışan) kelimelerinden türetilmiştir.

Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "kolinerge karşı" veya "asetilkoline karşı" anlamına gelir.

Bu terim, asetilkolinin etkilerini bloke eden veya azaltan ilaçları ve maddeleri ifade eder. Antikolinerjikler genellikle astım, üriner inkontinans, bazı gastrointestinal bozukluklar ve Parkinson hastalığı gibi durumların tedavisinde kullanılır. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan tıbbi bir işlevi veya etkiyi belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Antikolinerjik" olacaktır.İşte "anticholinergic" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Anticholinergic drugs can help relieve muscle spasms.

Antikolinerjik ilaçlar kas spazmlarını hafifletebilir.


Patients taking anticholinergic medication may experience dry mouth and blurred vision as side effects.

Antikolinerjik ilaç kullanan hastalar yan etki olarak kuru ağız ve bulanık görme yaşayabilirler.


The doctor prescribed an anticholinergic to help manage her overactive bladder.

Doktor, aşırı aktif mesanesini yönetmesine yardımcı olmak için bir antikolinerjik reçete etti.


Anticholinergic agents are often used in the treatment of Parkinson's disease to reduce tremors.

Antikolinerjik ajanlar, Parkinson hastalığının tedavisinde titremeleri azaltmak için sıklıkla kullanılır.


Long-term use of anticholinergic drugs can increase the risk of cognitive decline.

Antikolinerjik ilaçların uzun süreli kullanımı, bilişsel gerileme riskini artırabilir.

Yorumlar