Antichrist ne demek?

"Antichrist" kelimesi, "anti" (karşı) ve "Christ" (Mesih) kelimelerinden türetilmiştir.

Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "Mesih'e karşı" anlamına gelir.

Bu terim, Hristiyan eskatolojisinde Mesih'e karşı çıkan ve son zamanlarda ortaya çıkacağına inanılan kötücül bir figürü ifade eder. Antichrist, genellikle kötülüğün simgesi olarak görülür ve Hristiyan inancında Mesih'in dönüşünden önce ortaya çıkacağı ve büyük bir savaşa neden olacağı söylenir. Bu terimin mecazi bir anlamı, genel olarak kötülük veya yıkım getirecek kişi veya kavramlarla ilişkilendirilebilir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Deccal" olacaktır.İşte "antichrist" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


In many interpretations of the Bible, the Antichrist is depicted as a powerful leader who deceives many.

İncil'in birçok yorumunda, Deccal, birçok kişiyi aldatan güçlü bir lider olarak tasvir edilir.


The concept of the Antichrist has been a subject of fascination and fear throughout Christian history.

Deccal kavramı, Hristiyan tarihi boyunca büyük bir ilgi ve korku konusu olmuştur.


Some theologians argue that the Antichrist is not a single person but a symbol of collective evil.

Bazı teologlar, Deccal'in tek bir kişi değil, toplu kötülüğün bir sembolü olduğunu savunur.


Movies and books often use the figure of the Antichrist to explore themes of apocalypse and redemption.

Filmler ve kitaplar genellikle kıyamet ve kurtuluş temalarını araştırmak için Deccal figürünü kullanır.


Discussions about the Antichrist can lead to heated debates among religious scholars.

Deccal hakkındaki tartışmalar, dini alimler arasında hararetli tartışmalara yol açabilir.

Yorumlar