Anticipated ne demek?

"Anticipated" kelimesi, "anticipate" fiilinin geçmiş zaman veya sıfat formudur. "Anticipate" kelimesi "anti" (önce) ve "capere" (almak) kelimelerinden türetilmiş olup, "önceden almak" veya "önceden tahmin etmek" anlamlarına gelir.

"Anticipated" kelime anlamı olarak "öngörülen", "beklenen" veya "tahmin edilen" anlamına gelir. Bu terim, önceden düşünülmüş veya beklentilere dayalı olarak kullanılır ve genellikle bir olayın ya da sonucun önceden tahmin edilmiş olmasını ifade eder.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Beklenen" veya "Öngörülen" olacaktır.İşte "anticipated" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


The movie was not as successful as anticipated.

Film, beklenildiği kadar başarılı olmadı.


The arrival of the new product has been highly anticipated.

Yeni ürünün gelmesi büyük bir heyecanla bekleniyor.


The economic growth was less than anticipated last year.

Ekonomik büyüme, geçen yıl beklenenden daha az oldu.


The meeting took longer than anticipated.

Toplantı, beklenenden daha uzun sürdü.


The results of the experiment were better than anticipated.

Deneyin sonuçları, beklenenden daha iyi çıktı.

Yorumlar