Anticipating ne demek?

"Anticipating" kelimesi, "anticipate" fiilinin şimdiki zaman veya sürekli zaman formudur. "Anticipate" kelimesi, "anti" (önce) ve "capere" (almak) kelimelerinden türetilmiş olup, "önceden almak" veya "önceden tahmin etmek" anlamlarına gelir.

"Anticipating" kelime anlamı olarak "öngörme", "bekleme" veya "tahmin etme" sürecinde olmak anlamına gelir. Bu terim genellikle bir olayın veya durumun önceden görülmesi, beklenmesi veya önceden hazırlık yapılması anlamında kullanılır.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Öngörüyor" veya "Bekliyor" olacaktır.İşte "anticipating" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


We are anticipating good weather for our event next week.

Gelecek haftaki etkinliğimiz için iyi hava bekliyoruz.


The company is anticipating increased demand for its products during the holiday season.

Şirket, tatil sezonunda ürünlerine yönelik artan talep bekliyor.


She is anticipating some challenges with the new project.

Yeni projeyle ilgili bazı zorluklar bekliyor.


Anticipating customer needs is crucial for the success of any business.

Herhangi bir işletmenin başarısı için müşteri ihtiyaçlarını öngörmek kritiktir.


They were anticipating a tough game, so they practiced even harder.

Zor bir maç bekledikleri için daha sıkı çalıştılar.

Yorumlar