Anticipation ne demek?

"Anticipation" kelimesi, "anti" (önce) ve "capere" (almak) kelimelerinden türetilmiştir. Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "önceden alma" veya daha yaygın anlamıyla "önceden bekleme" anlamına gelir.

Bu terim, bir olayın ya da durumun önceden beklenmesi, umulması veya tahmin edilmesi sürecini ifade eder. Anticipation genellikle heyecanlı bir bekleme hissini de içerir. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; genellikle harfiyen kullanılır ve bir duygusal durumu veya beklenti halini belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Beklenti" veya "Öngörü" olacaktır.İşte "anticipation" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


The anticipation for the new movie release is very high.

Yeni film çıkışı için beklenti çok yüksek.


She felt a mix of fear and anticipation before her performance.

Performansından önce korku ve beklenti karışımı hissetti.


In anticipation of heavy snow, schools were closed.

Yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle okullar kapandı.


He waited in anticipation, hoping to hear good news.

İyi haberler duymayı umarak beklenti içinde bekledi.


Anticipation can be a source of anxiety if not managed properly.

Doğru yönetilmediğinde, beklenti kaygı kaynağı olabilir.

Yorumlar