Anticipatory bail ne demek?

"Anticipatory bail" ifadesi, "anticipatory" (önceden beklenen) ve "bail" (kefalet) kelimelerinden oluşur. Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "önceden beklenen kefalet" anlamına gelir.

Bu terim, bir kişinin suç işlemeden önce ya da suçla resmi olarak suçlanmadan önce tutuklanma ihtimaline karşı alınan bir mahkeme tarafından verilen kefalet iznidir. Genellikle, kişinin suçla suçlanabileceği ve tutuklanabileceği öngörüldüğünde, bu durumu önlemek için mahkemeden talep edilir. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan hukuki bir önlemi belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Önleyici Kefalet" olabilir.İşte "anticipatory bail" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


He applied for anticipatory bail as he feared arrest due to the allegations against him.

Kendisine yönelik suçlamalar nedeniyle tutuklanma korkusuyla önleyici kefalet başvurusunda bulundu.


The court granted anticipatory bail to the accused, allowing them to avoid arrest until the trial.

Mahkeme, sanığa önleyici kefalet verdi, böylece yargılama süresince tutuklanmalarını önledi.


Anticipatory bail is a provision that helps individuals safeguard their liberty before any legal action is taken.

Önleyici kefalet, herhangi bir hukuki işlem yapılmadan önce bireylerin özgürlüklerini korumalarına yardımcı olan bir hükümdür.


Lawyers often advise applying for anticipatory bail if there is a strong possibility of being implicated in a case.

Avukatlar, bir davada adının karışma ihtimali yüksekse, önleyici kefalet başvurusu yapılmasını sıklıkla tavsiye ederler.


Understanding the conditions and limitations of anticipatory bail is crucial for anyone seeking this legal protection.

Bu hukuki korumayı arayan herkes için önleyici kefaletin şartlarını ve sınırlamalarını anlamak çok önemlidir.

Yorumlar