Anticipatory breach ne demek?

"Anticipatory breach" ifadesi, "anticipatory" (önceden beklenen) ve "breach" (ihlal) kelimelerinden türetilmiştir. Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "önceden beklenen ihlal" anlamına gelir.

Bu terim, bir sözleşmenin tarafının sözleşme şartlarını gelecekte ihlal edeceğini açıkça ifade etmesi ya da böyle bir ihlalin kaçınılmaz olduğunun anlaşılması durumunda kullanılır. Yani bir taraf, henüz ihlali gerçekleştirmemişken, sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmeyeceğini açıkça belirtirse, bu durum "anticipatory breach" olarak kabul edilir. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan hukuki bir kavramı belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Önceden Tahmin Edilen İhlal" veya daha yaygın bir ifadeyle "Ön İhlal" olabilir.İşte "anticipatory breach" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


The contractor's announcement that they would not complete the work on time was considered an anticipatory breach of contract.

Müteahhidin işi zamanında tamamlayamayacağını açıklaması, sözleşmenin ön ihlali olarak kabul edildi.


In cases of anticipatory breach, the non-breaching party can seek damages or terminate the contract.

Ön ihlal durumlarında, ihlal etmeyen taraf tazminat talep edebilir veya sözleşmeyi feshedebilir.


Anticipatory breach allows the injured party to take action before the breach actually occurs.

Ön ihlal, zarar gören tarafa ihlal gerçekleşmeden önce harekete geçme olanağı tanır.


Understanding anticipatory breach is crucial for businesses to protect themselves from potential losses.

Ön ihlali anlamak, işletmelerin potansiyel kayıplardan kendilerini korumaları için hayati önem taşır.


Legal advice should be sought immediately if an anticipatory breach is suspected.

Ön ihlal şüphesi varsa derhal hukuki danışmanlık alınmalıdır.

Yorumlar