Anticlimax ne demek?

"Anticlimax" kelimesi, "anti" (karşı) ve "climax" (doruk, zirve) kelimelerinden türetilmiştir. Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "doruğa karşı" anlamına gelir.

Bu terim, genellikle bir olayın, hikayenin veya durumun beklenen heyecanlı veya dramatik doruk noktasına ulaşamadığı anlamında kullanılır. Beklenen büyük bir çözüm veya sonucun olmaması, genellikle hayal kırıklığı yaratan veya etkisiz bir sonla sonuçlanan durumları ifade eder. "Anticlimax" genellikle edebiyat ve film analizlerinde kullanılır ve genellikle hayal kırıklığı veya beklenenin altında bir sonuç ile bağlantılıdır.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Antiklimaks" olacaktır.İşte "anticlimax" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


The speech ended in an anticlimax, with no real conclusion or strong message.

Konuşma, gerçek bir sonuç veya güçlü bir mesaj olmadan antiklimaks ile sona erdi.


After the intense build-up, the abrupt ending of the book was a huge anticlimax.

Yoğun gelişmenin ardından kitabın ani bitişi büyük bir antiklimaks oldu.


The championship game was an anticlimax after the exciting semifinals.

Heyecan verici yarı final maçlarından sonra şampiyonluk oyunu bir antiklimaks oldu.


Everyone expected the meeting to be crucial, but it turned out to be an anticlimax.

Herkes toplantının çok önemli olacağını düşünmüştü, ama toplantı bir antiklimaks çıktı.


The plot twist was supposed to shock the audience, but it felt like an anticlimax instead.

Kurgu dönüşünün seyirciyi şaşırtması bekleniyordu, ancak bunun yerine bir antiklimaks gibi hissedildi.

Yorumlar