Anticlinal ne demek?

"Anticlinal" kelimesi, "anti" (karşı) ve "clinal" (eğim veya yatay yönelimle ilgili) kelimelerinden türetilmiştir. Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "karşı eğimli" anlamına gelir.

Jeolojide, "anticlinal" terimi, katmanların bir arka yüzey boyunca birbirine doğru yükseldiği ve genellikle bir kubbe veya kemer şeklinde olduğu yapıları ifade eder. Bu tür yapılar, yer altı katmanlarının baskı altında kıvrılmasıyla oluşur ve genellikle petrol ve doğal gaz yatakları gibi doğal kaynakların bulunmasında önemli yerlerdir. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan jeolojik bir kavramı belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Antiklinal" olacaktır.İşte "anticlinal" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


The geologists identified an anticlinal structure which could indicate the presence of oil.

Jeologlar, petrol varlığını gösterebilecek bir antiklinal yapı tespit ettiler.


Anticlinal and synclinal structures are fundamental to understanding the folding patterns of the earth's crust.

Antiklinal ve sinklinal yapılar, dünya kabuğunun katlanma desenlerini anlamak için temeldir.


Mapping the anticlinal areas helps in exploring potential mining sites.

Antiklinal alanların haritalanması, potansiyel madencilik sitelerini keşfetmeye yardımcı olur.


The oil reservoir was located at the crest of the anticlinal fold.

Petrol rezervi, antiklinal kıvrımın tepesinde bulunuyordu.


Understanding anticlinal formations is crucial for geologists working in the field of hydrocarbon exploration.

Hidrokarbon araştırması alanında çalışan jeologlar için antiklinal formasyonları anlamak hayati öneme sahiptir.

Yorumlar