Anticlockwise ne demek?

"Anticlockwise" kelimesi, "anti" (karşı) ve "clockwise" (saat yönünde) kelimelerinden türetilmiştir. Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "saat yönünün tersine" anlamına gelir.

Bu terim, genellikle bir hareketin saat yönünün tersi yönünde olduğunu ifade eder. Bu hareket, fiziksel dönüşler veya spiral hareketlerde kullanılabilir ve genellikle İngiliz İngilizcesinde kullanılan bir terimdir; Amerikan İngilizcesinde daha çok "counterclockwise" kelimesi tercih edilir. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan bir yön belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Saat Yönünün Tersine" olacaktır.İşte "anticlockwise" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Turn the knob anticlockwise to loosen it.

Düğmeyi gevşetmek için saat yönünün tersine çevirin.


The dancers moved anticlockwise around the hall.

Dansçılar salon etrafında saat yönünün tersine hareket ettiler.


To unscrew the cap, twist it anticlockwise.

Kapağı açmak için ters yönde çevirin.


The mechanism rotates anticlockwise when activated.

Mekanizma, aktif edildiğinde saat yönünün tersine döner.


She stirred the mixture anticlockwise to combine the ingredients thoroughly.

Malzemeleri tamamen karıştırmak için karışımı saat yönünün tersine karıştırdı.

Yorumlar