Anticoagulant ne demek?

"Anticoagulant" kelimesi, "anti" (karşı) ve "coagulant" (pıhtılaşmayı sağlayan) kelimelerinden türetilmiştir. Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "pıhtılaşmaya karşı" anlamına gelir.

Bu terim, kanın pıhtılaşmasını önleyen veya yavaşlatan maddeleri veya ilaçları ifade eder. Antikoagülanlar, kan pıhtısı oluşumunu engelleyerek, özellikle kalp, damar hastalıkları ve bazı durumlarda felç riskini azaltmada kullanılır. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan tıbbi bir işlevi belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Antikoagülan" olacaktır.İşte "anticoagulant" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


The doctor prescribed an anticoagulant to prevent further blood clots.

Doktor, daha fazla kan pıhtısı oluşumunu önlemek için bir antikoagülan reçete etti.


Patients on anticoagulant therapy need regular blood tests to monitor their medication levels.

Antikoagülan tedavisi gören hastaların, ilaç seviyelerini izlemek için düzenli kan testlerine ihtiyacı vardır.


Certain foods can affect the effectiveness of anticoagulant drugs.

Bazı yiyecekler, antikoagülan ilaçların etkinliğini etkileyebilir.


It's important to follow the doctor's instructions carefully when taking anticoagulants.

Antikoagülan alırken doktorun talimatlarını dikkatlice takip etmek önemlidir.


She was wary of the potential side effects of long-term anticoagulant use.

Uzun süreli antikoagülan kullanımının olası yan etkilerinden çekiniyordu.

Yorumlar