Anticoagulation ne demek?

"Anticoagulation" kelimesi, "anti" (karşı) ve "coagulation" (pıhtılaşma) kelimelerinden türetilmiştir. Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "pıhtılaşmaya karşı" anlamına gelir.

Bu terim, kanın pıhtılaşmasını önlemek veya yavaşlatmak için yapılan tıbbi müdahaleleri veya ilaç tedavilerini ifade eder. Antikoagülasyon, özellikle kan pıhtılarını önlemek ve böylece tromboz, emboli gibi durumların oluşum riskini azaltmak için kullanılır. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan tıbbi bir işlemi veya durumu belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Antikoagülasyon" olacaktır.İşte "anticoagulation" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Anticoagulation therapy is crucial for patients with atrial fibrillation to prevent stroke.

Atriyal fibrilasyonu olan hastalar için antikoagülasyon tedavisi, felci önlemek açısından hayati öneme sahiptir.


The clinic specializes in monitoring anticoagulation levels in patients taking warfarin.

Klinik, warfarin alan hastaların antikoagülasyon seviyelerini izlemede uzmanlaşmıştır.


After the surgery, the patient was placed on anticoagulation to reduce the risk of blood clots.

Ameliyat sonrası, kan pıhtısı riskini azaltmak için hastaya antikoagülasyon uygulandı.


Effective anticoagulation requires careful balancing of the dose to avoid bleeding complications.

Etkili antikoagülasyon, kanama komplikasyonlarını önlemek için dozun dikkatli bir şekilde ayarlanmasını gerektirir.


The new oral anticoagulants offer an easier way to manage anticoagulation without the need for regular blood testing.

Yeni oral antikoagülanlar, düzenli kan testi gerektirmeden antikoagülasyonu yönetmenin daha kolay bir yolunu sunar.

Yorumlar