Anticonvulsant ne demek?

"Anticonvulsant" kelimesi, "anti" (karşı) ve "convulsant" (kasılmaları veya nöbetleri tetikleyen) kelimelerinden türetilmiştir. Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "nöbete karşı" anlamına gelir.

Bu terim, özellikle epilepsi gibi nörolojik durumları tedavi etmek için kullanılan ilaçları ifade eder. Antikonvülzanlar, beyindeki anormal elektrik aktivitesini kontrol altına alarak nöbetleri önler veya azaltır. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan tıbbi bir işlevi belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Antikonvülzan" olacaktır.İşte "anticonvulsant" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


The doctor prescribed an anticonvulsant to help control her seizures.

Doktor, nöbetlerini kontrol altına almak için ona bir antikonvülzan reçete etti.


Anticonvulsant medications can have side effects, so it's important to monitor patients closely.

Antikonvülzan ilaçlar yan etkilere sahip olabilir, bu yüzden hastaları yakından izlemek önemlidir.


Research continues to develop new anticonvulsant drugs with fewer adverse reactions.

Daha az yan etkiye sahip yeni antikonvülzan ilaçlar geliştirmek için araştırmalar devam ediyor.


Some anticonvulsant medications are also effective in treating bipolar disorder.

Bazı antikonvülzan ilaçlar, bipolar bozukluğu tedavi etmede de etkili olabilir.


Adjusting the dosage of anticonvulsant medication is crucial for achieving optimal control of epilepsy.

Antikonvülzan ilacın dozajını ayarlamak, epilepsiyi optimal şekilde kontrol altına almak için hayati önem taşır.

Yorumlar