Antics ne demek?

"Antics" kelimesi, genellikle çoğul olarak kullanılan bir terimdir ve alışılmışın dışında, abartılı veya tuhaf davranışları, hareketleri anlatmak için kullanılır.

Bu kelime genellikle mizahi veya eğlenceli kontekstlerde kullanılır ve bireylerin veya grupların gösterişli, gülünç hareketlerini veya davranışlarını ifade eder.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Maskaralıklar" veya "Şaklabanlıklar" olacaktır.İşte "antics" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


The children's antics at the birthday party kept all the guests entertained.

Çocukların doğum günü partisindeki maskaralıkları tüm konukları eğlendirdi.


He is well-known for his antics on stage, making him a favorite among comedians.

Sahnedeki şaklabanlıkları ile tanınır, bu da onu komedyenler arasında sevilen biri yapar.


The playful antics of the puppies brought smiles to everyone's faces.

Yavru köpeklerin oyun dolu maskaralıkları herkesin yüzünü güldürdü.


Her antics during the presentation were amusing, but they were also a bit distracting.

Sunum sırasındaki maskaralıkları eğlenceliydi, ancak biraz da dikkat dağıtıcıydı.


Despite the seriousness of the meeting, he couldn't resist throwing in some of his usual antics.

Toplantının ciddiyetine rağmen, alışılmış şaklabanlıklarından bazılarını yapmaktan kendini alamadı.

Yorumlar