Antiderivative ne demek?

"Antiderivative" kelimesi, "anti" (karşı) ve "derivative" (türev) kelimelerinden türetilmiştir.

Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "türeve karşı" anlamına gelir.

Matematikte, bir fonksiyonun antitürevi ya da belirsiz integrali, türevi o fonksiyon olan başka bir fonksiyonu ifade eder. Bu terim, genellikle integral hesaplama işlemlerinde kullanılır ve bir fonksiyonun türev alındığında elde edilen fonksiyonun ters işlemidir. Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan matematiksel bir işlemi belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Antitürev" veya "Belirsiz İntegral" olacaktır.İşte "antiderivative" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Finding the antiderivative of a function is essential for solving many calculus problems.

Bir fonksiyonun antitürevini bulmak, birçok hesaplamalı matematik problemi çözmek için esastır.


The antiderivative of a constant is a linear function.

Bir sabitin antitürevi, doğrusal bir fonksiyondur.


To calculate the area under a curve, you need to find the antiderivative of the function that defines the curve.

Bir eğrinin altındaki alanı hesaplamak için, eğriyi tanımlayan fonksiyonun antitürevini bulmanız gerekir.


Integration is the process of finding the antiderivative of a given function.

İntegral alma, verilen bir fonksiyonun antitürevini bulma işlemidir.


If you know the antiderivative of a function, you can use it to evaluate definite integrals.

Bir fonksiyonun antitürevini biliyorsanız, belirli integralleri değerlendirmek için kullanabilirsiniz.

Yorumlar