Antidiarrheal ne demek?

"Antidiarrheal" kelimesi, "anti" (karşı) ve "diarrheal" (ishal ile ilgili) kelimelerinden türetilmiştir.

Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "ishale karşı" anlamına gelir.

Bu terim, ishalin önlenmesi veya tedavisi için kullanılan ilaçları ifade eder. Antidiyare ilaçlar, sıvı kaybını önlemek ve bağırsak hareketlerini düzenlemek amacıyla ishal semptomlarını hafifletmeye yardımcı olur. Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan tıbbi bir tedaviyi belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Antidiyare" veya "İshale Karşı İlaç" olacaktır.İşte "antidiarrheal" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Antidiarrheal medications can help reduce the frequency of bowel movements.

Antidiyare ilaçları, bağırsak hareketlerinin sıklığını azaltmaya yardımcı olabilir.


It is important to stay hydrated when taking antidiarrheal drugs.

Antidiyare ilaçları alırken hidratlı kalmak önemlidir.


Overuse of antidiarrheal medications can lead to constipation.

Antidiyare ilaçlarının aşırı kullanımı kabızlığa neden olabilir.


The doctor prescribed an antidiarrheal to help manage the symptoms of food poisoning.

Doktor, gıda zehirlenmesi belirtilerini yönetmeye yardımcı olmak için bir antidiyare ilacı reçete etti.


Always consult a healthcare provider before using antidiarrheal medications for children.

Çocuklar için antidiyare ilaçları kullanmadan önce her zaman bir sağlık hizmeti sağlayıcısına danışın.

Yorumlar